Rankingliste

Rankingen er utelukkende basert på NTPF's sine sanksjonerte konkurranser.

For å kunne få rankingpoeng, gjelder følgende:

Spilleren må ha en konkurranselisens.

Spilleren må tilhøre en klubb som er medlem av Norges Tennis- og Padelforbund.

Rangeringspoengene er gyldige i 12 måneder før de «bortfaller».

Dine 8 beste resultater de siste 12 månedene + NM teller.

Under din profil i Tournament Software kan du se hvilke konkurranser som regnes med i din rangering.

Rankinglisten oppdateres senest påfølgende uke etter konkurranseslutt. 

Hvor mange poeng får jeg i en turnering?

Dersom du oppfyller kriteriene for medlemskap i klubb- og spillerlisens iht NTPFs reglement paragraf 4, kan du delta i sanksjonerte konkurranser og bli tildelt rankingpoeng. Hvor mange poeng du får avhenger av plasseringen din og hvilken klasse.

Se egen info om poengmatrise for ulike klasser.

Hvis du melder WO etter at trekningen er foretatt, vil du ikke bli tildelt noen poeng. Du må også betale registreringsavgift startkontingent om du melder forfall/WO. 

BYE (avansement på grunn av seeding eller ujevnt antall deltakere) registreres ikke som seier. Får du BYE i første runde og taper i neste, får du ikke rankingpoeng. Man må vinne en kamp for å få rankingpoeng.

Lagets gjennomsnittlige poengsum telles

Ved påmelding til en sanksjonert turnering er det gjennomsnittet av spillernes ranking som teller og bestemmer seedingen. Et par der spillerne har ranking 10 og 12 (gjennomsnitt 11) vil seedes foran et par der spillerne har ranking 3 og 20 (gjennomsnitt 11,5).

ØVRIG INFORMASJON

POENGMATRISE NORWEGIAN PADEL TOUR

NPT 1000

NPT 500

NPT 250

NPT 100

NPT 50

Arrangere NPT?

Her kan du legge inn søknad om å arrangere Norwegian Padel Tour i 2024

Send søknad