Om Norges Tennis- og Padelforbund

Norges Tennisforbund (NTF) ble stiftet i 1909. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) som driver med tennis. NTF er tilsluttet NIF, European Tennis Association (ETA) og International Tennis Federation (ITF). Norsk tennis og padel er delt opp i 160 klubber fordelt på 7 regioner. NTF er til for klubbene. Henvendelser fra enkeltpersoner skal derfor gå til den enkeltes medlemsklubb. Se kontaktliste til klubbene til høyre på siden.

STYRET 2023-2025

President: Lars Gjerdåker, Stavanger TK

Visepresident: Karin Hjelle Dalbak, Heming

Styremedlemmer: Egil André Berglund, Stabekk TK – Fredrik Vabog, Sandefjord/Paradis TK – Julie Kjendlie, Nordstrand TK – Eivind Sandnes, Oslo Padelklubb – Mina Adelein Sælen Pedersen, Moss TK – Christian Grind, NTF (ansatterep.)

Varamedlemmer: Caroline Tidemand, Nordberg TK – Arve Sjølstad, Hamar IL Tennis

Historikk

Norsk tennis har tradisjon for å dele ut hederstegn til spillere og ildsjeler som utmerker seg sportslig eller i administrativt arbeid til gode for idretten vår. Her får du en oversikt over vinnere av Bragdmerke, Sølvmerke og Gullmerke.

Lover og Regler

LNorges Tennisforbund (NTF) ble stiftet i 1909. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) som driver med tennis og padel. NTF er tilsluttet NIF, Tennis Europe (TE), International Tennis Federation (ITF) og International Padel Federation (FIP)

Presse

LNorges Tennisforbund (NTF) ble stiftet i 1909. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) som driver med tennis og padel. NTF er tilsluttet NIF, Tennis Europe (TE), International Tennis Federation (ITF) og International Padel Federation (FIP)

I løpet av høsten 2022 planlegger vi å starte treningsgrupper for barn og unge hvor aktivitetene blir bygget opp med ideelle trenere som ble trent internt og via NTF.

​OSLO Padelklubb skal være «hovedstad» for barne- og ungdomsutvikling innen padel. Klubben skal ha de beste forutsetningene både spillemessig med tanke på baner og andre treningsrom, men også utviklingsmessig de beste trenere og ledere.

FORBUNDSTINGET

Tennis -og Padeltinget er norsk tennis og padel og Norges Tennis -og padelforbunds generalforsamling. Tinget samles vanligvis i slutten av oktober annethvert år (oddetallsår). I kolonnen til høyre, finner du nedlastbare Tingdokumenter og Tingprotokoller fra nåværende og tidligere tingperioder.

BLI SPONSOR?

Norges Tennis -og Padelforbund søker flere som ønsker å være med som sponsor eller samarbeidspartner. Er dette av interesse for deg eller din bedrift, ta kontakt med oss; e-post: post@tennis.no