Medlemsfordeler – NTPF

Det er svært fordelaktig å være medlem av Norges Tennis -og Padelforbund. Hvilke fordeler gir det klubben og klubbens medlemmer?

Inntekter fra kontingenten mellomlander i NTPF, før de finner veien tilbake til klubbene i form av aktivitet/klubbutviklende tiltak. Tiltakene bestemmes av Tennistinget, NTPFs styre og administrasjonen. Pengene skal brukes til å videreutvikle og fremme norsk tennis og padel.
NTPF kontingenten betales av klubbens medlemmer til klubben. Klubben betaler samlet til NTPF. Kontingenten gir klubbenes medlemmer et bedre sportslig aktivitetstilbud, enten direkte eller indirekte gjennom utvikling av ledere, trenere og frivillige. Kontingenten er ikke en avgift, men en gode (fordel) for det enkelte medlem og fellesskapet.

AVGIFTER

For padel og tennis er satsene slik i 2023:

Medlemskontingenten for klubber med helårsdrift, dvs. at de har fast hall eller har helårsdrift uten fast hall, men leier andre steder er slik:

  • NOK 280,- pr medlem 13 år og eldre
  • NOK 120,- pr medlem 12 år og yngre 

Medlemskontingenten for sommerklubber med kun utendørs fasiliteter og halvårlig aktivitet er medlemskontingenten slik:

  • NOK 140,- pr medlem 13 år og eldre
  • NOK 120,- pr medlem 12 år og yngre 

For padel er satsene slik i 2023:

  • NOK 140,- pr medlem 13 år og eldre
  • NOK 120,- pr medlem 12 år og yngre 

HER ER NOEN AV ALLE DE FORDELER MAN FÅR SOM MEDLEMSKLUBB I NTPF:

Klubbutvikling

Arrangement

Kompetanseutvikling/Utdanning

Klubbene = Norsk tennis og padel

NTF er for klubbene og stiftet av klubbene. Som medeier er dere solidarisk med å støtte viktige tiltak for norsk tennis.

Ønsker du mer informasjon?

Send oss en e-post!

Send e-post